Mangel på Stesolid stikkpiller

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 05.06.2020 Gjelder til: 15.11.2021

Det er mangel på Stesolid 5 mg og 10 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Stesolid 10 mg stikkpiller bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med diazepam, som er virkestoffet i Stesolid. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer