Mangel på Hiprex 1 g tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.01.2019 Gjelder til: 01.03.2019

Det er mangel på Hiprex 1 g tabletter. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes, må du vurdere bytte til annet preparat eller behandling.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Hiprex - Meda - Asker (vnr. 124339, vnr. 124339)

Les mer