Mangel på Questran og Questran Loc

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 25.10.2018 Gjelder til: 01.02.2021

•Pasienter som bruker Questran og Questran Loc bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. •Vær oppmerksom på om pasienten bruker Questran (med sukker) eller Questran Loc (uten sukker). •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer