Mangel på Questran

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 25.10.2018 Gjelder til: 01.08.2021

Det er mangel på Questran 4 g pulver til mikstur. Pasienter som bruker Questran bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolestyramin, som er virkestoffet i Questran og Questran Loc. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer