Mangel på Fucithalmic

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 04.07.2019 Gjelder til: 01.11.2019

Pasienter som bruker Fucithalmic 10mg/g øyedråper bør få informasjon om at de kan få svenske pakninger med fusidinsyre 10 mg/g (fusidinsyre 0,1%). Pasienter som bruker Fucithalmic 10mg/g øyedråper bør informeres at dersom norske og svenske pakninger av Fucithalmic ikke er tilgjengelig på apoteket eller hos grossist, så kan de få Kloramfenikol 5mg/ml øyedråper eller 10mg/g salve på apoteket istedenfor, uten å kontakte lege først.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer