Mangel på Lomudal øyedråper

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 09.02.2021 Gjelder til: 30.04.2021

Det er mangel på Lomudal 40 mg/ml øyedråper. Pasienter som bruker Lomudal bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med natriumkromoglikat, som er virkestoffet i Lomudal. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer