Mangel på Synulox comp vet suspensjon

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.06.2021 Gjelder til: 15.10.2021

Det er mangel på Synulox comp vet suspensjon. Det er gitt tillatelse til salg av utenlandske pakninger. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer