Mangel på Isoptin Retard depottabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 27.07.2020 Gjelder til: 01.11.2020

Det er mangel på Isoptin Retard 120 mg depottabletter. Pasienter som bruker Isoptin Retard 120 mg depottabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med verapamil, som er virkestoffet i Isoptin Retard. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer