Litak og risiko for PML

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 18.12.2017 Gjelder til: 19.03.2018

Vurder PML som differensialdiagnose hos pasienter med nye eller forverrede nevrologiske, kognitive eller atferdsmessige tegn eller symptomer. Dersom PML mistenkes, bør behandlingen med Litak avsluttes.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer