Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.04.2018 Gjelder til: 01.10.2019

Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Statens legemiddelverk har bestemt at apotek inntil videre kan levere ut terazosin i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land (det belgiske preparatet Hytrin er tilgjengelig) frem til 31.05.2019.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Sinalfa - Amdipharm Ltd (vnr. 534743, vnr. 534750)

Les mer