Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.04.2018 Gjelder til: 01.12.2019

Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Statens legemiddelverk har bestemt at apotek kan levere ut terazosin 5 mg i utenlandske pakninger fra EU/EØS-land. Vedtaket er gyldig til 01.12.2019. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Pasienter som skal bruke terazosin tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket, dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Sinalfa - Amdipharm Ltd (vnr. 534743, vnr. 534750)

Les mer