Mangel på Sinalfa 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 13.04.2018 Gjelder til: 01.07.2020

Det er mangel på Sinalfa 5 mg tabletter. Pasienter som bruker Sinalfa 5 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med terazosin 5 mg, som er virkestoffet i Sinalfa. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer