Mangel på Doxylin tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 09.02.2023 Gjelder til: 01.10.2023

Det er mangel på Doxylin 100 mg tabletter. Pasienter som bruker Doxylin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med doksysyklin, som er virkestoffet i Doxylin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Doxylin - Actavis Group PTC ehf (1) (vnr. 012621, vnr. 455956)

Les mer