Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.04.2019 Gjelder til: 01.12.2020

Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Pasienter som bruker Dalacin liniment bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin, som er virkestoffet i Dalacin. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer