Mangel på Dalacin liniment

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.04.2019 Gjelder til: 01.09.2019

Det er mangel på Dalacin 10 mg/ml liniment, emulsjon, 60 ml. Pasienter som bruker Dalacin liniment bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med klindamycin, som er virkestoffet i Dalacin. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å finne et alternativ.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Dalacin - Pfizer AS (vnr. 494559)

Les mer