Mangel på Naproxen-E

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 23.02.2021 Gjelder til: 01.06.2021

Det er mangel på Naproxen-E 375 mg, enterotabletter. Pasienter som bruker Naproxen-E bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med naproksen, som er virkestoffet i Naproxen-E. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Naproxen-E Mylan - Mylan AB (vnr. 436626)

Les mer