Mangel på Mysimba

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 17.09.2021 Gjelder til: 01.04.2022

Det er mangel på Mysimba 8 mg/90 mg depottabletter. Pasienter som bruker Mysimba bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med naltrekson/bupropion, som er virkestoffet i Mysimba. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer