Mangel på Marcain-Adrenalin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 25.01.2021 Gjelder til: 15.06.2022

Mangel på Marcain-Adrenalin injeksjonsvæske 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml og Marcain-Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Marcain-Adrenalin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med adrenalin og bupivakain, som er virkestoffet i Marcain-Adrenalin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer