Bruken av Zinbryta innskrenkes pågrunn av alvorlige leverbivirkninger

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 27.11.2017 Gjelder til: 27.05.2018

Bruken av Zinbryta innskrenkes pågrunn av risiko for leverbivirkninger. Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler at Zinbryta bare skal brukes av pasienter med attakvis multippel sklerose dersom minimum to andre bremsemedisiner ikke har effekt.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer