Fingolimod (Gilenya) skal ikke brukes av gravide kvinner eller fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 02.09.2019 Gjelder til: 02.12.2019

På grunn av risiko for medfødte misdannelser hos fostre som eksponeres for fingolimod (Gilenya), skal fingolimod ikke brukes av gravide kvinner eller fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Gilenya - Novartis Europharm Limited (1) (vnr. 050438, vnr. 170237, vnr. 558770)

Les mer