Mangel på Carbamazepine 250 mg stikkpiller

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.12.2021 Gjelder til: 15.08.2022

Det er mangel på Carbamazepine 250 mg stikkpiller. Pasienter som bruker Carbamazepine bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med karbamazepin, som er virkestoffet i Carbamazepine. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer