Mangel på Eldepryl tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.12.2022 Gjelder til: 15.05.2023

Det er mangel på Eldepryl 100 mg tabletter. Pasienter som bruker Eldepryl bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med selegilin, som er virkestoffet i Eldepryl.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Eldepryl - Orion Corporation - Espoo (vnr. 476192)

Les mer