Mangel på Centyl mite med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 09.12.2020 Gjelder til: 15.12.2021

Det er mangel på Centyl mite med kaliumklorid 1,25 mg/573 mg tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. I slike tilfeller råder Legemiddelverket leger til å vurdere et annet alternativ.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer