Mangel på Centyl mite med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 09.12.2020 Gjelder til: 01.08.2021

Det er mangel på Centyl mite med kaliumklorid 1,25 mg/573 mg tabletter. Pasienter som bruker Centyl mite med kaliumklorid bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med bendroflumetiazid og kaliumklorid, som er virkestoffet i Centyl mite med kaliumklorid. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Centyl Mite Med Kaliumklorid - Karo Pharma AB (1) (vnr. 128348)

Les mer