Mangel på Ovivac P og Tribovax

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 20.10.2022 Gjelder til: 15.05.2023

Råd til veterinærer Ovivac P Plus er ansett å være et tilfredsstillende alternativ til Ovivac P vet, selv med enkelte ulikheter. Bakteriestammen for Cl. septicum i Ovivac P Plus er forskjellig fra den som inngår i Ovivac P vet, og det er noe mengdeforskjeller av klostridiestammene. Dette er imidlertid vurdert å ikke ha en avgjørende klinisk betydning for norske forhold. Covexin 10 er ansett å være et tilfredsstillende og tilsvarende alternativ til Tribovax vet. Heptavac P Plus er ansett å være et tilfredsstillende alternativ til Ovivac P vet, selv med enkelte ulikheter. I tillegg til de samme klostridie- og pasteurellakomponentene som i Ovivac P vet, inneholder Heptavac P Plus også C. perfringens type C toksoid og C. novyi toksoid. Det er også noe mengdeforskjeller av klostridiestammene. For å vurdere om det bør brukes vaksine med eller uten pasteurella-komponenter anbefales det å ta utgangspunkt i om pasteurellose tidligere har vært et problem i den aktuelle besetningen som skal vaksineres. I områder med mye sjodogg, og til kopplam, bør det vurderes å bruke en vaksine med pasteurella-komponenter. Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Veterinærer oppfordres til å kontakte andre apotek/apotekkjeder dersom et apotek ikke kan skaffe pakninger. Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Tribovax vet - Intervet International BV - 5831 AN (vnr. 037538, vnr. 470406)
  • Ovivac P vet - Intervet International B.V. (vnr. 505552)

Les mer