Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 04.01.2017 Gjelder til: 01.02.2018

Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Apotek kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer