Risiko for doseringsfeil med metotreksat tabletter og ferdigfylte penner

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 18.10.2019 Gjelder til: 18.04.2020

Tabletter og ferdigfylte penner med metotreksat skal kun brukes en gang i uken. La pasienten velge hvilken ukedag metotreksat skal tas.Informer om at det kan være livsfarlig å ta metotreksat hver dag og at lege må kontaktes umiddelbart ved mistanke om overdosering.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Metex - Medac - Gesellschaft für klinische Spezialpräparate Gmbh - Wedel (vnr. 029424, vnr. 066864, vnr. 072005, vnr. 086620, vnr. 097383, vnr. 114528, vnr. 119945, vnr. 121612, vnr. 135030, vnr. 144787, vnr. 192957, vnr. 193943, vnr. 195855, vnr. 474871, vnr. 488278, vnr. 541937, vnr. 596809)
  • Methotrexate Teva - Teva Sweden AB (vnr. 099376)
  • Methotrexate Pfizer - Pfizer AS (vnr. 163646)
  • Methotrexate Cipla - Cipla Europe NV (vnr. 405516)

Les mer