Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 24.06.2020 Gjelder til: 15.03.2021

Det er mangel på Estradot depotplaster 25 mikrog, 37,5 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog og 100 mikrog. Pasienter som bruker Estradot bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med østradiol, som er virkestoffet i Estradot. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det er svært begrenset tilgang til utenlandske pakninger for tiden.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Estradot - Novartis Norge (2) (vnr. 005589, vnr. 005623, vnr. 005634, vnr. 005650, vnr. 018365)

Les mer