Mangel på Betnovat salve og krem

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 04.12.2019 Gjelder til: 01.11.2020

Det er mangel på Betnovat 0,1% salve og krem Pasienter som bruker Betnovat bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med betametason, som er virkestoffet i Betnovat, Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer