Mangel på Carduran 4 mg depottabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 31.03.2021 Gjelder til: 01.06.2021

Råd til leger Det er mangel på Carduran 4 mg depottabletter Pasienter som bruker Carduran 4 mg bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med doksazosin, som er virkestoffet i Carduran. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler: