Tardiben avregistreres

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.06.2021 Gjelder til: 22.11.2021

Det er mangel på Tardiben 25 mg tabletter Pasienter som bruker Tardiben bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tetrabenazin, som er virkestoffet i Tardiben. 22.08.2021 vil Tardiben avregistreres i Norge og etter denne datoen må det legges inn ny resept på uregistrert legemiddel med tetrabenazin hvis pasienten skal fortsette med behandlingen.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer