Mangel på Cytopoint

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.12.2021 Gjelder til: 15.01.2023

Det er mangel på Cytopoint 10, 20, 30 og 40mg/ml injeksjonsvæske Eiere av dyr som bruker Cytopoint bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med lokivetmab, som er virkestoffet i Cytopoint. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer