Mangel på Doxorubicin 2 mg/ml injeksjonsvæske

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 15.05.2019 Gjelder til: 01.01.2020

Det er mangel på Doxorubicin 2mg/ml, 25 og 100 ml. MT-innehaver har fått tillatelse til å selge utenlandske pakninger.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Doxorubicin Accord - Accord Healthcare B.V. (vnr. 127770, vnr. 169283)