Mangel på Metoprolol Mylan 50 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 05.11.2018 Gjelder til: 28.02.2019

Det er for tiden mangel på Metoprolol Mylan. Informer pasienter om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket. Vurder om pasienten kan bytte behandling til depottabletter.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Metoprolol Mylan - Mylan AB (vnr. 030940)