Mangel på Abboticin

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.03.2021 Gjelder til: 30.06.2021

Det er mangel på Abboticin 1g pulver til infusjonsvæske, oppløsning. Danske pakninger er tilgjengelig. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Abboticin - Amdipharm Limited (vnr. 405001)

Les mer