Tilbakekalling av batch med Methylphenidate Teva 10 mg kapsler

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking Publisert første gang: 13.01.2020 Gjelder til: 13.04.2020

Det er salgsstopp for Methylphenidate Teva 10 mg kapsler (batch A909021) fordi det er oppdaget tomme kapsler uten virkestoff i pakninger fra den nevnte batchen. Det ingen feil på kapsler med innhold. Pasienter som bruker Methylphenidate Teva 10 mg kapsler må oppfordres til å kontakte lege ved ubehag f.eks. forverring av symptomer eller abstinenssymptomer. Disse pasientene må få ny resept på et alternativt legemiddel. Pasienter må også levere inn aktuelle pakninger merket med batchnummer A909021 på nærmeste apotek så snart som mulig, når de har fått utlevert nytt legemiddel.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Methylphenidate Teva - Teva B.V. (vnr. 140611)

Les mer