Risiko for å brekke sprøyte av Icatibant Teva

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 08.09.2022 Gjelder til: 01.12.2022

Risiko for at sprøyten kan brekke når den tas ut av pakningen. Informer pasientene om å åpne pakningen forsiktig når de skal bruke sprøyten.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer