Fumaderm - det finnes tilsvarende legemidler som er godkjent i Norge

Type: Retningslinjer og råd Publisert første gang: 18.12.2018 Gjelder til: 01.01.2022

Dette er et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Det finnes tilsvarende legemidler (Skilarence og Tecfidera) som er godkjent. Disse skal forskrives når det ikke er medisinske grunner til å velge noe annet. Eventuelt kan du forskrive på virkestoff. Pasienten vil da få utlevert det godkjente legemidlet. Dette er et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Det finnes et tilsvarende legemiddel som er godkjent. Dette skal forskrives når det ikke er medisinske grunner til å velge noe annet. https://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/godkjenningsfritak-for-legemidler-til-mennesker Les mer om godkjenningsfritak

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer