Mangel på Prednisolon 5 mg tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 25.11.2021 Gjelder til: 15.08.2022

Det er mangel på Prednisolon Alternova 5 mg tabletter. Pasienter som bruker Prednisolon Alternova bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med prednisolon, som er virkestoffet i Prednisolon Alternova.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer