Uklar informasjon om bruk av deksametason ved behandling med Blincyto hos barn

Type: Sikkerhetsinformasjon Publisert første gang: 09.09.2019 Gjelder til: 09.12.2019

Det er oppdaget oversettelsesfeil i preparatomtalen for Blincyto. Feilen kan potensielt skape forvirring om når barn skal medisineres med deksametason ved behandling med Blincyto.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Blincyto - Amgen Europe B.V. (vnr. 177099)

Les mer