Mangel på Yasminelle tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.03.2021 Gjelder til: 15.07.2021

Det er mangel på Yasminelle og Yasminelle 28 tabletter, Begrenset tilgang til utenlandske pakker. Vurder annen behandling. Pasienter som bruker Yasminelle eller Yasminelle 28 bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med drospirenon/etinyløstradiol, som er virkestoffet i Yasminelle 28. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Yasminelle - Bayer AB - Solna (vnr. 041423)
  • Yasminelle 28 - Bayer AB - Solna (vnr. 164352)

Les mer