Mangel på Finasterid tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 11.09.2019 Gjelder til: 01.01.2020

Det er mangel på Finasterid 5 mg tabletter Pasienter som bruker Finasterid "Actavis" bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med finasterid, som er virkestoffet i Finasterid "Actavis". Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Finasterid Actavis - Actavis Group PTC ehf (vnr. 069560)

Les mer