Mangel på Competact tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 20.01.2021 Gjelder til: 01.05.2021

Det er mangel på Competact 15mg/850mg tabletter. Pasienter som bruker Competact bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med metformin og pioglitazon, som er virkestoffet i Competact.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Competact - Takeda Pharma A/S (1) (vnr. 100805)

Les mer