Mangel på Dukoral

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.02.2023 Gjelder til: 01.06.2023

Det er mangel på Dukoral suspensjon og dosepulver til mikstur. Pasienter som bruker Dukoral bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med inaktiverte Vibrio cholerae-stammer, som er virkestoffet i Dukoral. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Dukoral - Valneva Sweden AB (vnr. 183143)

Les mer