Leveringssvikt Ibux 400 mg tabletter 50 stk

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 26.10.2018 Gjelder til: 31.12.2018

Det er mangel på Ibux 400 mg tabletter. Legemiddelverket har tillatt salg av utenlandske pakninger med ibuprofen til 31.12.2018. Pasientene bør informeres om dette.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Ibux - Weifa AS (vnr. 053827)

Les mer