Mangel på Wellbutrin Retard tabletter og Bupropion hydrochloride tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 03.11.2021 Gjelder til: 01.02.2022

Det er mangel på Wellbutrin Retard 150 mg tabletter og Bupropion hydrochloride 150 mg tabletter. Pasienter som bruker Wellbutrin Retard eller Bupropion hydrochloride bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med bupropion, som er virkestoffet i Wellbutrin Retard eller Bupropion hydrochloride. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer