Mangel på Bravecto påflekkingsvæske

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 23.06.2021 Gjelder til: 01.01.2022

Det er mangel på Bravecto påflekkingsvæske til katt. Legemiddelverket anbefaler å forskrive et ektoparasittmiddel med et annet virkestoff.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer