Mogadon 5 mg tabletter meldes midlertidig utgått

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 01.02.2021 Gjelder til: 01.05.2021

Mogadon 5 mg tabletter "Meda AS" meldes midlertidig utgått fra 01.02.2021. Apodorm 5 mg tabletter "Actavis" vil fortsatt være tilgjengelig på det norske markedet. På grunn av produksjonsproblemer er det en nåværende mangelsituasjon på Apodorm 5 mg som er forventet å vare til 15.12.2020. Pasienter som bruker Mogadon/Apodorm bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med nitrazpam, som er virkestoffet i Mogadon/Apodorm. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Mogadon - Meda - Asker (vnr. 173088)

Les mer