Mangel på Tramagetic Retard

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 29.10.2021 Gjelder til: 15.02.2022

Det er mangel på Tramagetic Retard 75 mg depottabletter. Pasienter som bruker Tramagetic Retard bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tramadol, som er virkestoffet i Tramagetic Retard. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer