Mangel på Tramagetic Retard

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 21.12.2022 Gjelder til: 11.02.2023

Tramagetic Retard 75 mg depottabletter er meldt midlertidig utgått. Pasienter som bruker Tramagetic Retard bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med tramadol, som er virkestoffet i Tramagetic Retard. Etter 10.02.2023: dersom behandling med Tramagetic Retard depottabletter 75 mg skal fortsette må det forskrives gjennom spesielt godkjenningsfritak, og det kan søkes om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten hos Helfo.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Tramagetic Retard - Mundipharma AS (vnr. 098655)

Les mer