Mangel på Centyl med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.02.2021 Gjelder til: 01.10.2021

Det er mangel på Centyl med kaliumklorid 2,5 mg/573 mg tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. I slike tilfeller råder Legemiddelverket leger til å vurdere et annet alternativ.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer