Mangel på Centyl med kaliumklorid tabletter

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.02.2021 Gjelder til: 01.08.2021

Det er mangel på Centyl med kaliumklorid 2,5 mg/573 mg tabletter. Pasienter som bruker Centyl med kaliumklorid bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med bendroflumetiazid, kaliumklorid som er virkestoffet i Centyl med kaliumklorid. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

    Les mer