Midazolam mikstur 2 mg/ml - Det finnes et tilsvarende legemiddel som er godkjent i Norge

Type: Retningslinjer og råd Publisert første gang: 22.06.2020 Gjelder til: 22.06.2021

«Dette er et legemiddel som ikke er godkjent i Norge. Det finnes et tilsvarende godkjent legemiddel (Ozalin). Ozalin skal forskrives dersom det ikke det ikke er medisinske grunner eller forhold knyttet til utformingen av endosebeholderen som taler for å velge et uregistrert produkt.»

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Midazolam-ratiopharm orifarm - Ratiopharm (vnr. 213836)

Les mer