Mangel på Bonviva

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 23.09.2021 Gjelder til: 15.01.2022

Det er mangel på Bonviva 3 mg/ferdigfylt sprøyte injeksjonsvæske. Pasienter som bruker Bonviva 3 mg/ferdigfylt sprøyte bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med ibandronat, som er virkestoffet i Bonviva 3 mg/ferdigfylt sprøyte. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler: