Mangel på Sumatriptan

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 08.03.2023 Gjelder til: 01.11.2023

Det er mangel på Sumatriptan 50 mg tabletter. Pasienter som bruker Sumatriptan bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med sumatriptan, som er virkestoffet i Sumatriptan. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Sumatriptan Bluefish - Bluefish Pharmaceuticals AB (vnr. 131563, vnr. 496122)

Les mer