Ketamine Le Vet 100 mg/ml injeksjon med funn av partikler

Type: Salgsstopp og tilbaketrekking Publisert første gang: 25.03.2019 Gjelder til: 30.06.2019

MT-innehaver tilbakekaller alle batcher på grunn av funn av partikler. Produktet må derfor ikke brukes. Kunder som har dette preparatet bes returnere vare til apoteket for refusjon. Batcher som tilbakekalles er: 16B264/01.2019 17E171/04.2020 18C016/02.2021

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Ketamine Le vet - Le Vet Beheer B.V. (vnr. 547581)

Les mer