Mangel på Abboticin granulat til mikstur

Type: Leveringssvikt Publisert første gang: 30.12.2022 Gjelder til: 30.09.2023

Det er mangel på Abboticin 40 mg/ml granulat til mikstur. Ved utenlandske pakninger:Pasienter som bruker Abboticin bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med erytromycin, som er virkestoffet i Abboticin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Varselet gjelder følgende legemidler:

  • Abboticin - Amdipharm Limited (vnr. 012989, vnr. 022533)

Les mer